Tolong iklan yang ada di blog ini di klik 1x saja demi kelangsungan blog ini!!!!!

Selasa, 22 Maret 2011

Ngapusi

Ing sawijining bengi malem poso gagap moro neng pos ronda.
Gagap : bengi iki mau kok sepi yo uwong-uwong podo neng ndi ki?
(teko karo mblayu-mblayu)
Dodot : (menggeh-menggeh) eh kowe nyapo neng kene?
Gagap : la kowe bar ko ngendi?
Dodot : yo, bar tarweh, kowe au ra tarweh to, malah kluyuran neng pos ronda
Gagap : we nyapo blayu-mblayu?
Dodot : oo’’’ iyo, aku mau arep neng gone pak rt
Gagap : nyapo?
Dodot : enek bocah kebledosan mercon?
Gagap : yo sokor no
Dodot : heh, enek bocah keno musibah kok malah sokor
Gagap : yo salahe dewe, dolanan mercon!
Dodot : sing dolanan uduk ndek’e?
Gagap : lha sopo?
Dodot : aku!
Gagap : wo kurang ajar tenan kowe, wis gedhi harang kok sik dolanan mercon
Dodot : yoben no…….? wis aku tak neng gone pak rt selak bocah mau lorone luwih
parah
Gagap : yooo!

Dodot moro neng gone oahe pak rt, pak rt lagi lungguh neng teras ngarep omah karo moco Koran
Dodot : pak…pak…pak?
Pak rt : nyapo?
Dodot : anu pak
Pak rt : anu opo? Anumu nyapo
Dodot : anu pak
Pak rt : anu….? Anu opo?
Dodot : enek bocah kebledosan meron pak?
Pak rt : ooooo’’’’
Dodot : o bunder pak
Pak rt : lha kok ora mbok tulungi?
Dodot : lha….lha…..lha….anu pak
Pak rt : anu neh
Dodot : lha…lha…lha opo ya?
Pak rt : kok malah tekok neng aku?
Dodot : oo’’’ yo lha pak rt kok ora solat tarweh to
Pak rt : solat ki?
Dodot : aku mau or weroh ki pak
Pak rt : wooo’’’’ aku mau tekane rodok bengi dadi panggonku neng mburi!
Dodot : oooo’’’’
Pak rt : o bunder! We mau arep tokok opo to? Wis karo lungguh kene!
(dodot lungguh)
Dodot : anu pak….anu opo ya?
Pak rt : lha nyapo to dot?
Dodot : lali pak aku lali
Pak rt : mosok ra let suwi wis lali
Dodot : ora ngono pak?
Pak rt : ora ngono piye?
Dodot : sik tak mikir kek?
Pak rt : mosok dadak mikir, yow is lah pikiren kek nek wis weroh reneo maneh!
Dodot : enggih pak
Pak kulo sampun eling,kulo ajeng lapor enten bocah kebledosan mercon.
Pak rt : Yo
dodot ninggalne omahe pak rt
esuk-esuk dodot jalan –jalan
Bocah 1 : mas…..mas
Dodot : nyapo?
Bocah 1 : koncoku mau ora sido bok tulungi?
Dodot : ooo’’’’ iyo?
Bocah 1 : bocahe wis di gowo neng puskesmas
Dodot : lha trus piye?
Bocah 1 : karo bapake omonge arep diseneni we mas
Dodot : yoh gawat ki masalahe soyo nrunyam!
Bocah 1 : nek ra ngono paling kon ganti kerugiane
Dodot : emange parah
Bocah 1 : yooo , nemen tangane nganti diamputasi?
Dodot : yoh…yoh….yoh
Bocah 1 : lha mase ora ngendangi neng puskesmas to
Dodot : gak nduwe duwit
Bocah1 : andekno iso tuku mercon
Dodot : kuwi liyo neh!
Bocah 1 : la piye to mas?
Dodot : yo ora nduwe duwit
Bocah 1 : mas….mas….mas
Dodot : nypo?
Bocah 1 : omonge bapake yogi, sing marakne anake koyo ngono arep di penjara
Dodot : wis…wis…wis aku bingung!
Bocah 1 : nyapo bingung, aku nduwe solusine!
Dodot : opo cepet
Bocah 1 : sik to mas enek pelicinne
Dodot : opo oli, super pel,
Bocah 1 : mosok ogak weruh?
Dodot : wis nyooo ( ngekei duwit 5000)
Bocah 1 : iki lagi keno tuku pelle la superpelle?
Dodot : wis ki nyo neh ojo njaluk neh lo ( ngeke’I duwit 5000)
Bocah 1 : beres mas
Dodot : cepet opo solusine
Bocah 1 : ngene lho mas, we nyuwunno ngapuro menyang bapake yogi
Dodot : ngono tok solusine
Bocah 1 : yo lah pelicinne mung superpel, tabah oli yee?
Dodot : wis…wis…wis
neng arep omah yogi,yogi metu omah karo tangane di perban
Yogi : eh we mau bar ko ngendi
bocah 1 : anu bar keteu mas mau lo?
Yogi : oooo’’’
Bocah 1 : piye loro ogak?
Yogi : wis weroh di perban kok dadak takok
Bocah 1 : yooo ora ngono kan aku mung takok, menowo wis trus we ngapusi
bapak mu
Yogi : ssssssst ojo omong omong?
Bocah 1 : la nyapo ? ooo’’’ kowe sing asli wis mari to?
Yogi : nek wis nyapo
Bocah 1 : yo engko tak omongne bapakmu?
Yogi : ojo to ojo!
Bocah 1 : sik to enek tutup mulutte?
Yogi : yo…yo iki ( ngekei duwit 5000)
Bocah 1 : iki baru lawange la kuncine? Engko sik ngibis lhoooo
Yogi : yo…yo ( ngekei duwit 2000)
Bocah1 : la cendelone sik kebukak!
Yogi : yooh duwitku entek engko!
Bocah 1 : nek ora, paling-paling engko metu angine
Yogi : pisan iki gek wis ya? ( ngekei duwit 2000)
Bocah1 : yoooo
yogi metu goleki bapake neng gone pak lurah
neng omahhe pak lurah bapake yogi omong masalah utang
Pak lurah : utang mu cepet bayaren
Bapak : yoo pk sik to!
Pak lurah : sik nyapo
Bapak : anak ku bar kebledosan mercon, dadine butuh biaya, duwit kang knggo bayar utang tak engg ngobati anakku!
Pak lurah : yow wis tapi anakmu konen rene
Yogi : pak bpak
Bapak : lha kae opo, deloken pak di perban to
Pak lurah : sik tak dudarane perbane , engko nek ngaku-ngaku ne kowe
Bapak : deloken pak di omongi ra percoyo
Pak lurah : rene jare le!
Yogi : nopo
Pak lurah : ndelok perbanmu
Yogi : ojo pak
Pak lurah : lo anakmu muni ojo lo berarti ngapusi we
Bapak : yog wis to ben utange awake dewe lunas
(pak lurah dudari perban)
Pak lurah : lo endi omonge loro
Bapak : woooooo, we ngapusi to yog? ( njewer yogi)
Yogi : ora pak ora pak
Pak lurah : pokoke utange kudu lunas
Bapak : wis to pak kek’I kemurahan pak!
Pak lurah : wegah wis muliho pokoke utangu kudu di lunasi sesok!
Bapak : yooooh
bapak karo yogi mulih neng ndalan ketemu dodot
Dodot : pak nyuwun ngapuro kulo kang marakne anake bapak loro
Bapak : woooo kowe to sing marakno anakku loro trus marakno anakku ngapusi
Dodot : ngapusi piye to pak
Bapak : yo ngapusi nek anakku ora loro maneh
Dodot : lo omonge koncone anake bapak anake bapak loro nemen?
Yogi : sopo mas?
( bocah 1 liwat karo ngitung duwit)
Dodot : kuwi lo!
Yogi : woooo bocah sontoloyo tenan kowe
Bapak : oooo’’’’’ sing marakne kabeh kuwi kowe to
Dodot : di gepuki wae ayo serbuuuuu
Bocah 1 : ampun-ampun

Akhire Bocah 1 digepuki Yogi, Bapak, lan Dodot. Songko kejadian kuwi, hikmah sing iso dijupuk songko peristiwa kuwi dadi bocah kuwi ojo seneng ngapusi.

0 komentar:

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan cerdas. Jangan sampai ada SARA

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes